FUNDACJA BLIŻEJ

Fundacja Wspierania Rodziny

Kontekst

Strona internetowa wykonana dla Fundacji Wspierania Rodziny “Bliżej”. Jest to organizacja non-profit wspierająca rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków. Promuje ideę macierzyństwa w zgodzie ze sobą, udziela wsparcia kobietom planującym potomstwo, kobietom w okresie okołoporodowym i wczesnego macierzyństwa. Wspiera rozwój osobisty rodziców i opiekunów poprzez zwiększanie ich kompetencji w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Upowszechnia ideę świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na szacunku i relacji z dzieckiem. 

Adres strony: http://blizej.org.pl/

Specyfika projektu

Strona powstała na platformie WordPress. W pełni responsywna, zawiera narzędzia dostępności. Prototyp strony został wykonany w programie Figma. Łączna ilość stron wyniosła 17. Na stronie znajduje się blog z aktualnościami.

 

Wersja webowa i mobilna

Wersja webowa

Wersja mobilna